Menu
  • Номер вакансии: RMS0228728

Lab Analyst

  • Сектор: Petrochemical & Chemical
  • Местонахождение: Rotterdam, South Holland
  • Тип работы: Contract
  • Дата публикации: 13.11.2020
  • Длительность: 12 months
Отправляйте похожие вакансии на мою электронную почту Что это?

The Role:
We hebben een geweldige kans voor een ervaren labanalist om te werken aan Europa's grootste raffinaderij. De functie duurt in totaal 12 maanden en omvat:

1. Uitvoeren van laboratoriumanalyses binnen de potentiometrie werkgroep op het gewenste veiligheidsniveau, volgens verschillende werkinstructies en volgens de juiste kwaliteitsprocedures (ISO 17025)
2. Implementeren van nieuwe analytische methoden, volgens ISO 17025, om de laboratoriumondersteuning verder te verbeteren
3. Op een effectieve manier analytische projecten (inclusief projectvoorstellen) uitvoeren
4. Realiseren van voortdurende verbeteringen van methoden die routinematig worden toegepast (bijvoorbeeld efficiëntie en kwaliteit)
5. Ervoor zorgen dat het niet-routinematige werk ter ondersteuning van operationele eenheden geschikt is voor het beoogde doel
6. Werken als teamspeler: werkt samen met de teamcollega's om gemeenschappelijke doelen te bereiken
7. Kritisch zijn in het rapporteren van gegevens en in staat zijn om resultaten te analyseren en niet-standaard situaties te benadrukken
8. Het werk kunnen coördineren binnen de tijdsbeperkingen.

We have an exciting opportunity available for an experienced Lab Analyst to work on Europe's largest refinery. The role will last a total duration of 12 months and will involve:

1. Performing laboratory analyses within the potentiometry workgroup at the required safety level, according to different work instructions and following the right quality procedures (ISO 17025)
2. Implementing new analytical methods, according to ISO 17025, to further improve the laboratory support
3. Performing analytical projects (including project proposals) in an effective way
4. Realizing ongoing improvements of methods routinely applied (for example, efficiency and quality)
5. Making sure that the non-routine work to support operational units is fit for purpose
6. Working as a team player: works with the team colleagues to achieve common goals
7. Being critical on reporting data and able to analyse results and highlight non standard situations
8. Being able to coordinate work within time constrains.

Essential Skills / Qualifications:
Baankennis, vaardigheden en ervaring:

1. HLO in analytische chemie (of vergelijkbaar).
2. 0-3 jaar ervaring als laboratoriumanalist in een raffinaderij of laboratorium van een chemische fabriek.
3. Theoretische en praktische kennis van potentiometrie-technieken.
4. Kennis van eisen van kwaliteitssysteem (ISO 17025).
5. Bewezen vaardigheid in het uitvoeren van projecten: goede kwaliteit en op tijd.
6. Klantgerichtheid.
7. Vereiste kennis van de Nederlandse taal

Job Knowledge, Skills & Experience:

1. HLO in analytical chemistry (or similar).
2. 0-3 years experience as laboratory analyst in a refinery or chemical plant laboratory.
3. Theoretical and practical knowledge of potentiometry techniques.
4. Knowledge of requirements of quality system (ISO 17025).
5. Proved skills in performing projects: good quality and on time.
6. Customer focus.
7. Dutch language skills needed

About Fircroft:
Fircroft has been placing people in specialist technical industries for over 50 years, focusing on mid to senior level engineers for contract and permanent roles worldwide. By applying for this job you give consent for Fircroft to contact you, via email & telephone, to discuss your application along with future positions and Fircroft's services.

Fircroft is registered as a Data Controller with the Information Commissioner as required under the General Data Protection Regulation 2016/679. Fircroft will only process your personal data for the specific purposes of managing your application.

Назад к началу

Нажав «Сохранить», вы даете свое согласие на
получение подходящих вакансий в соответствии с
описанием/страницей, которую вы просматриваете по электронной почте от
компании Fircroft, как подробно описано в нашей
Компания Fircroft хотела бы держать вас в курсе наших текущих вакансий и актуальных обновлений компании по электронной почте. Иногда коммерческая деятельность Fircroft может содержать информацию о сторонних лицах или партнерах, однако мы не будем передава
Fircroft хотел бы держать вас в курсе последних обновлений компании и вакансий с помощью СМС / текстовых сообщений
Варианты вашего согласия выше означают, что Fircroft не может связываться с вами по поводу каких-либо новых или альтернативных вакансий. Если вы хотите, чтобы Fircroft связывался только с вами по поводу вакансий, на которые вы подали заявку, пожалуйста, п